Hur det blir med evenemang i framtiden?

Hur det blir med evenemang i framtiden?

Hur det blir med evenemang i framtiden?

Förändringstakten – både teknisk och sociologisk – har aldrig varit snabbare än den är idag eftersom hela världen anpassar sig till de begränsningar som Covid-19 utgör.

Detta är särskilt aktuellt i evenemangsbranschen, som har svängt från en grund i fysiskt utrymme till cyberspace. Detta är en förändring i stor skala som har hänt på mindre än sex månader. Denna övergång från fysisk till virtuell lägger ny tonvikt på tekniker som kan VR, AR, AI och robotik. Alla är fortfarande i ett tidigt skede, men ser ändå ut att definiera kommande generationer. Under tiden, när tekniken rör sig, så gör generationerna knutna till dem det också. Millenniernas tankesätt är till exempel inriktade mening, teknik och gemenskap. En hårfin gräns mellan arbete och privatliv.

Men hur är det med generationerna efter dem? Och efter dem?

Efter 30 år kommer våra evenemang och utställningar att se väldigt annorlunda ut. Länken mellan fysiskt utrymme och digitala events har redan brutits – men kommer det fysiska rummet någonsin att spela någon roll igen? Här är de huvudtrender som vi tror kommer att forma evenemangs- och utställningsindustrin år 2050.

Hybrider

År 2050 kommer hybridevents att vara normen. Detta är händelser som sträcker sig över fysiskt och cyberspace, var och en kompletterar varandra. Virtuella sessioner som låter evenemanget överskrida geografiska gränser och tid ger en mer inkluderande upplevelse, med teknik som möjliggör en viss gemenskap som vi fortfarande bara kan börja föreställa oss. Dessutom kommer AR att mixa skillnaden mellan “fysisk” och “virtuell”, och kasta den övergripande händelseberättelsen i centrum som en uplevelse som kan kännas på flera sätt.

Artificiell intelligens (AI)

År 2050 kommer AI inte längre att diskuteras i glada toner som ett koncept, tilläggsfunktion eller hett ämne. Det kommer att vara en genomgripande teknik som ligger till grund för nästan alla aspekter av evenemangsupplevelsen, från – biljettförsäljning, plats och transportbokning till deltagarhantering

Artificiell intelligens (AI)

Intelligent ansiktsigenkänningsprogramvara – med hjälp av algoritmer för djupinlärning – kan omvandla relationsformen för utställare / deltagare. Värdar kan omedelbart veta vem en besökare är, deras professionella historia, gemensamma kontaktytor, och om de bara släppte förbi för att säga hej eller på marknaden för affärer. AI har potential att göra den interpersonella upplevelsen sömlös och konstruktiv för alla parter, oavsett om de möts i faktiska eller virtuella utrymmen.

Dessutom mäts nästan allt som en besökare gör under ett evenemang. Vilka webbsidor de stannar kvar på, står de besöker, till och med hur mycket kaffe de dricker (vid fysiska händelser) och vilka ämnen som får hjärtat att springa. Med hjälp av dessa data kommer prediktiv analys att kunna förutsäga vad dina konsumenter vill ha innan de ber om det.

Chatbots (ett datorprogram som är utformat för att simulera konversation med mänskliga användare, särskilt över Internet.) Erbjuder redan mycket för kundservice; men artificiellt intelligenta chatbots kommer att vara normen för events 2050. Det finns mycket mer att berätta om men detta är de trender som vi ser när vi pratar om framtidens evenemang.

Ebony