Månatligt arkiv mars 1, 2021

Hur det blir med evenemang i framtiden?

Hur det blir med evenemang i framtiden?

Förändringstakten – både teknisk och sociologisk – har aldrig varit snabbare än den är idag eftersom hela världen anpassar sig till de begränsningar som Covid-19 utgör.