Favoritdestinationer – och hur man tar sig dit

När man skriver ett antal artiklar om favoritdestinationer så blir det sannolikt så att de naturligt uppfattas som rangordnade i den ordning de läggs upp. Så tänkte jag faktiskt inte göra. Det av den anledningen att vartefter jag skriver artiklarna så kommer jag sannolikt att få djupare tankegångar och reflektioner än de spontana. Att komma […]